Đặt lịch

1

Chọn ngày

2

Chọn phòng

3

Thanh toán

4

Xác nhận

Lên lịch

Số ngày ở
Ngày đến
Số người

Phòng Vip 1

» Tối đa : 3 người

» Diện tích:
» Số Giường: 1

vnđ / Mỗi đêm

Phòng Vip 2

» Tối đa : 4 người

» Diện tích:
» Số Giường: 2

vnđ / Mỗi đêm

Phòng Vip 3

» Tối đa : 4 người

» Diện tích:
» Số Giường: 2

vnđ / Mỗi đêm

Phòng Vip 4

» Tối đa : 4 người

» Diện tích:
» Số Giường: 2

vnđ / Mỗi đêm

Hóa đơn

Bạn đã chọn

Phòng:

Tổng số người:

Ngày đến:

Số ngày ở:

Số lượng phòng:

Giá phòng:

Tổng$

Thanh toán

Hóa đơn

Phòng:

Tổng số người:

Ngày đến:

Số ngày ở:

Số lượng phòng:

Giá phòng:

Tổngđ

Thông tin liên hệ

Điền thông tin bên dưới